Contact&Inschrijven

Leerlingen die al op les zitten kunnen zich alvast inschrijven om zeker te zijn van een plaatsing.

Nieuwe leerlingen kunnen zich vanaf maandag 26 oktober inschrijven!

Klik hier om door te gaan naar de aanmeldsite

Proefles

Een losse proefles volgen is helaas niet mogelijk, omdat één losse les vaak niet voldoende is om te kijken of een kind het leuk vind. Daarom worden de lessen in korte cursussen van 10 lessen aangeboden. De laatste les van de cursus is een open les waarbij iedereen van harte welkom is om te komen kijken. 

Wachtlijst

Er is géén wachtlijst, omdat eerder de wachtlijsten zo lang waren (ruim 1,5 jaar) dat dit onwerkbaar was. Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst. Kinderen die al op les zitten, kunnen zich altijd met voorrang weer inschrijven voor de nieuwe cursus.

Algemene voorwaarden

De inschrijving voor de lessen is pas geldig na betaling van het cursusgeld; Het volgen van de lessen geschiedt geheel op eigen risico; Door inschrijving en deelname aan de cursus verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden; Per cursus dient u uw kind opnieuw in te schrijven. Alleen als de her-inschrijving vóór de gestelde datum ontvangen is, blijft de plek beschikbaar voor uw kind; Wisselen van les kan alleen in overleg met de docente; Bij afwezigheid van de docente door ziekte of overmacht zal de les gegeven worden door een invaldocente, indien dit niet mogelijk is zal de les komen te vervallen. Bij uitval van meer dan 2 lessen per cursus zal er een inhaalles worden aangeboden; restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.